Zarząd Koła:

Agnieszka Jajszczak - Przewodnicząca Koła
Anna Auksel - Członek Zarządu
Iwona Brejnak - Członek Zarządu
Michał Kozioł - Członek Zarządu
Wojciech Brejnak - Członek Zarządu
Waldemar Kamiński - Członek Zarządu
Arkadiusz Strzałkowski – Członek Zarządu

* ŚP. Dariusz Stankiewicz - Honorowy Członek Zarządu